COLOR CHANGE

เบื่อกับสีกระเป๋าใบเดิมหรือต้องการสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิต
การเปลี่ยนสีกระเป๋าสามารถตอบโจทย์นี้ได้
เพียงลูกค้านำตัวอย่างสีของกระเป๋าที่ชื่นชอบ
มาให้เราสแกนด้วยเครื่องเทียบสีเพื่อหาส่วนผสมของแม่สี
เมื่อเราผสมสีตามสูตรเสร็จแล้ว เราจะพ่นบนชิ้นหนังตัวอย่างให้ลูกค้าพิจารณาจนพอใจ
เพียงเท่านี้ลูกค้าก็ได้กระเป๋าใบใหม่แล้ว