HOW WE WORK

ในกรณีลูกค้าแจ้งทำความสะอาด เจ้าหน้าจะทำความสะอาดส่วนหนึ่งของชิ้นงานให้ลูกค้าดูก่อน
หากลูกค้าพอใจ เราออกใบรับให้ลูกค้าและนัดวันรับชิ้นงาน
ในกรณีที่ทำความสะอาดส่วนหนึ่งของชิ้นงานแล้วไม่มีความแตกต่างจากเดิม
เราจะเสนอทางเลือกให้ลูกค้าทำสีเฉพาะจุดหรือทำสีทั้งใบ
เมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกทำความสะอาดหรือทำสีแล้ว เราออกใบรับให้ลูกค้าและนัดวันรับชิ้นงาน

ขั้นตอนการทำงาน
• ในกรณีทำสี เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดชิ้นงานทั้งภายนอกและภายใน
หาจุดที่สียังใหม่ที่สุดเพื่อทำการเทียบสีด้วยเครื่องSpectrophotometer
เมื่อได้สูตรสีเจ้าหน้าที่จะผสมสีตามสูตรแล้ว พ่นบนชิ้นหนังเล็กๆเพื่อเทียบกับสีบนชิ้นงาน
• หากลูกค้าเลือกเปลี่ยนสีชิ้นงาน เราจะส่งตัวอย่างหนังที่พ่นสีแล้วให้ลูกค้าพิจารณา
• หลังได้รับการอนุมัติเรื่องสีจากลูกค้า เจ้าหน้าที่เริ่มทำสีบนชิ้นงานอย่างละเอียด
• ทำความสะอาดและเคลือบโลชั่นบำรุงหนัง
• ตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยเจ้าหน้าที่แผนกQC
• โทรแจ้งลูกค้าเพื่อนัดวันส่งมอบ